Edukacja jako relacja — premiera wydawnicza Agnieszki Guzik

Książka „Edukacja jako relacja” to cenny głos w budowaniu edukacji. Pokazuje i zaskakuje, jak dobre, zdrowe relacje rozwijają naukę, mając na nią kluczowy wpływ. Premiera wydawnicza pod redakcją jednej z Pań prezes Fundacji Ziarnko Maku — Agnieszki Guzik. Współzałożycielki szkół Montessori w Krakowie, wieloletniej wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla której proces edukacji to ciągła przestrzeń do nauki, badań i rozwoju.

Kup tutaj: <klik>