W naszej Fundacji dbamy o relacje i prawdziwe wartości

Agnieszka Górecka: W szkołach prowadzonych przez Fundację Ziarnko Maku mamy założenie, żeby uczeń rozpoznał i docenił siebie […]. Sposób, w jaki zorganizowaliśmy w szkołach przestrzeń i zasady pracy, wpływa na budowanie relacji nie tylko między rówieśnikami i pracownikami, lecz także, a może przede wszystkim, osoby z samą sobą…

Kiedy wybieraliśmy, a potem współtworzyliśmy szkoły dla naszych dzieci, instynktownie czuliśmy, że tym, co mają zyskać w miejscu nauki, jest tak zwane dobre środowisko. Dla nas oznaczało to ludzi, z którymi będą budować życzliwe relacje, przyjaźnie może na całe życie. 

Nasza rodzinna i moja zawodowa przygoda ze Szkołami Montessori zbudowanymi na przesłaniu Ewangelii trwa już kilkanaście lat i mogę śmiało powiedzieć, że zdrowe, przyjazne, akceptujące środowisko, relacje i więzi miały i mają ogromny wpływ na harmonijny rozwój naszych dzieci, także w sferze intelektualnej. W szkole można budować zdrowe relacje, co więcej, warto o nie zadbać w pierwszej kolejności, chociażby dlatego, że na gruncie bezpieczeństwa, zaufania i wzajemnie odpowiedzialności nauka przebiega szybciej i efektywniej.

Skąd takie obserwacje w szkole, gdzie nauka zorganizowana jest według metody Montessori? Metody, o której wieść gminna niesie, że pozwala uczniom robić, co chce, jak długo chce i kiedy chce, że wspiera każdego ucznia w pracy nad swoimi sprawami, zagłębianiu się w swoje pasje? 

To prawda, że dajemy naszym uczniom tak dużo wolności, jak tylko mogą udźwignąć. Wynika to z przekonania o trafności założeń Marii Montessori, która uważała, że każdy człowiek ma w sobie indywidualny plan rozwoju, a rolą szkoły jest pomóc mu go odkryć. Pomóc, a nie wyręczyć go. To prawda, że staramy się podążać za potrzebami uczniów, podchodzimy do nich indywidualnie, zakładając, że każdy potrzebuje trochę innego rytmu pracy i każdy w danym momencie może mieć „fazę” zainteresowania innym tematem niż pozostali, każdy może chcieć inny problem zgłębiać. 

Sama organizacja dnia pracy i zasady nauki przekazują uczniowi komunikat: masz wolność wyboru, możesz o wielu rzeczach decydować, a to oznacza, że szanujemy cię, twoje uwarunkowania i zainteresowania. Jesteś ważny. Nie chcemy równać cię do szeregu. Podejmujemy trud, żeby cię poznać i wspierać twoją indywidualność, bo jesteś niepowtarzalny. Szanujemy twoje wybory. 

Nie jest prawdą, że dawanie przestrzeń wolności kształtuje samolubów. Wręcz przeciwnie, widać to na przykładzie szkół prowadzonych przez Fundację „Ziarnko Maku”. Sposób, w jaki zorganizowaliśmy w szkołach przestrzeń i zasady pracy, wpływa na budowanie pozytywnych relacji nie tylko między rówieśnikami pracownikami, lecz także, a może przede wszystkim, osoby z samą sobą.