Z wielką radością informujemy, że Fundacja Wspierania Idei Marii Montessori otrzymała dofinansowanie z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa na realizację zadania publicznego pn. „Kształtowanie kompetencji psychospołecznych wśród rodzin z Gminy Miejskiej Kraków – Kompetentna rodzina – kompetentne dziecko. Kształtowanie umiejętności psychospołecznych wśród rodzin”. Zadanie realizowane będzie w terminie od 1 kwietnia do 30 lipca 2024 r. 

Zadanie obejmuje wsparciem rodziny, które po okresie pandemii oraz w obliczu toczących się wojen i wyzwań XXI w., doświadczają trudności związanych z wychowaniem dzieci oraz deficytami związanymi z umiejętnością nawiązywania oraz budowania relacji i więzi rodzinnych, poczucia własnej wartości, atmosfery zaufania i rodzicielskiego autorytetu. Głównym celem zadania jest podnoszenie świadomości na temat wartości relacji międzyludzkich w procesie edukacji oraz podmiotowego traktowania dziecka w czterech ważnych przestrzeniach: relacji dziecko-nauczyciel, uczeń-uczeń, dziecko-rodzic, rodzic-nauczyciel. Projekt w szczególności skierowany jest do rodzin z Gminy Miejskiej Kraków borykających się z trudem niepełnosprawności dziecka lub rodzica, a uczestnikami działań mogą być uczniowie, rodzice i nauczyciele z placówek oświatowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, w tym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.   

Działania, które zostaną zrealizowane w ramach zadania to: 

 • Rozwój potencjału dzieci – każdy ma swoje mocne i słabe strony – wyrównywanie deficytów – rozwijanie talentów – terapia i usprawnianie zaburzonych funkcji:
  • Wspieranie mocnych stron dzieci przejawiających trudności emocjonalno-społeczne – zajęcia dla rodziców i nauczycieli
  • Zajęcia sportowe (kreatywne) dla uczniów
  • Zajęcia arteterapeutyczne dla uczniów klas 1-6: „Cyrk wzmacnia, teatr włącza” 
 • Przełamywanie barier – niepełnosprawność niejedno ma imię, pokazywanie różnic międzyludzkich i kształtowanie postaw akceptacji i wrażliwości na potrzeby innych:
  • Warsztaty dla rodzeństwa osób niepełnosprawnych „Jesteś ważny” 
  • Konsultacje ze specjalistami dla rodziców 
  • Wyjazd integracyjno-warsztatowy dla dzieci szkoły podstawowej 
  • Zajęcia dla dorosłych: Metoda M. Montessori w pracy z dziećmi z trudnościami i niepełnosprawnościami – „Pomóż mi zrobić to samemu” 
 • Budowanie autorytetu rodziców i nauczycieli – budowanie kompetencji rodzicielskich i nauczycielskich
  • Kurs pozytywnej dyscypliny dla nauczycieli 
  • Kurs budowania relacji wśród rodzeństw 
  • Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w niestabilnych czasach – Wykład dla rodziców i nauczycieli 
  • Webinary 
 • Budowanie więzi rodzinnych:
  • Warsztaty dla rodzin – spotkanie ze sztuką 
  • Zajęcia szachowe dla rodzin 
  • Piknik rodzinny 
 • Stworzenie pakietu materiałów szkoleniowo-informacyjnych 
 • Konferencja „3R – Relacja, Rodzina, Rozwój” 

Dzięki wsparciu finansowemu Miasta Krakowa udział w wydarzeniach jest nieodpłatny.  

Dane kontaktowe: 
Adres: Fundacja Wspierania Idei Marii Montessori “Ziarnko Maku”, ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1, 30-320 Kraków  
Telefon: 12 2663648  
Email:  kontakt.cedr@ziarnkomaku.pl 
Strona internetowa: http://www.ziarnkodoziarnka.pl/  
Facebook: https://www.facebook.com/ziarnkodoziarnka2022  
Instagram: https://www.instagram.com/cedr.ziarnko.do.ziarnka/  
YouTube: http://www.youtube.com/@ziarnkodoziarnka  

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa. 

www.ngo.krakow.pl 

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia